Основною метою відділу є формування ефективної системи управління
закладами освіти та надання якісних освітніх послуг жителям громади,
реалізація власної стратегії розвитку освіти, забезпечення раціонального та
ефективного розподілу коштів на утримання закладів освіти, залучення
батьківської громадськості до партнерства заради дітей.