Н А К А З

 

від 23лютого 2021 року с. Ямниця № 32

 

Про підготовку до проведення колегії відділу освіти

 

З метою належної підготовки до проведення колегії відділу освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Створити робочу групу з підготовки до колегії ускладі:
  • Н. Винник– начальника відділу освіти;
  • Х.Владики – головного спеціаліста відділуосвіти;
  • І.Галярник – головного спеціаліста відділуосвіти.
 1. Винести на засідання колегії наступніпитання:
  • Про стан медичного обслуговування в закладах освіти (доповідач – І.Галярник);
  • Про хід проведення атестації педагогічних працівників (доповідач –Х.Владика);
 1. Головним спеціалістам відділу освіти І. Галярник, Х. Владиці підготувати доповіді та проекти рішень колегії до15.03.2021 року.
 2. Засідання колегії відділу освіти провести 23.03.2021р.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю засобою.

 

Начальник відділу освіти

 

Наталія Винник

 

Члени робочої групи:

І. Галярник

Х. Владика

 

 

 

 

Матеріали колегії

                                                                                                          відділу освіти

                                                                                                          23.03.2021 року

 Довідка

про стан медичного обслуговування в закладах освіти

 Відповідно до плану роботи відділу освіти Ямницької сільської ради на 2021 рік, наказу відділу освіти від 23.02.2021 р. № 32 «Про підготовку до проведення колегії відділу освіти», у період з 01 по 15 березня 2021 року було здійснено моніторинг стану медичного обслуговування у закладах освіти Ямницької сільської ради.

Медичне обслуговування в закладах освіти здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти» від 20.01.2021року №31, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства». Медико-педагогічний контроль за станом фізичного виховання учнів, вихованців здійснюється відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 р. № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Організація медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти» від 12.12.2019 року №1/9-765.

Медичне обслуговування здійснюється медичними працівниками закладів освіти, які є у всіх закладах, окрім Ямницького ЗДО «Зіронька». Медичний персонал має спеціальну медичну освіту за фахом «сестринська справа»; спеціалістів вищої категорії ˗ 3; спеціаліст другої категорії ˗ 1; спеціаліст˗ 1. Медичні кабінети щороку поповнюються необхідною кількістю медикаментів та спеціального медичного обладнання. Так, у лютому 2021 року придбано тонометр, кушетку оглядову, маніпуляційний столик, шафу медичну, ростомір в Майданську гімназію, а в Павлівський ліцей – ростомір та ваги.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти» медичні працівники закладів освіти відповідають за:

– організацію проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду;

 – моніторинг стану здоров’я учнів, вихованців;

 – здійснення профілактичних та оздоровчих заходів у закладах освіти;

 – надання медичної допомоги учням, які перебувають у невідкладному стані, у закладах освіти.

Обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів проводяться щороку медичними працівниками у закладах охорони здоров’я за місцем медичного обслуговування дітей у присутності їх батьків або інших законних представників. Під час обстеження учнів фахівці роблять висновок про стан їх здоров’я, який оформляють згідно з формою первинної облікової документації, встановленою МОЗ, визначають групу для занять фізичною культурою, надають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань).

Медичні працівники закладів освіти ведуть журнали профілактичних медичних оглядів та роблять звірку з медичним закладом щодо вакцинації учнів та вихованців. Встановлено, що на час перевірки довідки за формою № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»,  проведення медоглядів та про кількість вакцинованих наявні, але не в повному обсязі.

Заклад освіти Загальна кількість учнів Наявні листки здоров’я 086-1/о на 2020-2021 н.р. % Кількість вакцинованих відповідно до календаря щеплень %
Ямницький ліцей 361 33 9 117 33
Майданська гімназія 96 96 100 84 87,5
Сілецька гімназія 90 52 58 84 93
Тязівська гімназія 104 102 98 97 90
Павлівський ліцей 247 18 98 39,7
Ямницький ЗДО 74 64 86 48 65

        

Медичні працівники, що працюють у закладах освіти проводять антропометрію, термометрію, оцінку загального стану розвитку учнів 1 раз на семестр.

Періодичні огляди дітей на педикульоз проводяться відповідно до вимог, установлених МОЗ з відповідними записами в журналах 1 раз в 7-10 днів та на виявлення інфекційної хвороби, з інформуванням батьків або інших законних представників, а також здійснюються спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим з подальшою ізоляцією.

У закладах освіти проводяться профілактичні та оздоровчі заходи під час навчання, надається перша медична допомога учням, здійснюється (у разі потреби) виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та невідкладне інформування про це батьків.

Медичні сестри також повинні здійснювати медико-педагогічний контрольна уроках фізичної культури  – один раз на місяць у кожному класі. Під час спостереження за уроком вони мають заповнювати карту медико-педагогічного контролю та фізіологічну криву оцінки реакції учня на фізичне навантаження. Результати такого контролю повинні обговорюватися на оперативних нарадах, педагогічних радах, на нарадах при директору, батьківських зборах, наказах. Однак таких спостережень у медпрацівників зафіксовано дуже мало.

Медичні працівники беруть участь в організації харчування учнів закладів освіти, однак є зауваження щодо недостатнього контролю за якістю приготування страв, веденням документації з питань харчування дітей. Щотижневе меню наявне у всіх закладах, але в жодному не завірене підписом медичної сестри.

У більшості закладів здійснюється інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики захворювань, протидії поширенню серед учнів шкідливих звичок.

Однак в ході вивчення даного питання виявлено такі недоліки:

 • у всіх закладах освіти, окрім Павлівського ліцею медичними працівниками не доводиться узагальнена інформація за результатами щорічних обов’язкових профілактичних оглядів щодо загального стану здоров’я учнів, вихованців до відома педагогічних працівників та керівників закладів освіти;
 • питання медичного обслуговування та здоров’я учнів, вихованців практично не розглядаються (окрім наказів про проходження учнями планових профілактичних оглядів);
 • у більшості закладів не ведеться контроль за дотриманням санітарного режиму навчальних приміщень, дотриманням температурного режиму, провітрювання, освітлення, вологого прибирання поточної дезінфекції та санітарних і протиепідемічних заходів з боку медпрацівників з фіксацією у спеціальних журналах;
 • медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів ведеться на низькому рівні; медичні працівники відвідують дуже мало занять з фізичної культури;
 • не ведеться відповідно до вимог медична документація у Павлівському ліцеї, немає матеріалів просвітницької, профілактичної роботи з учасниками освітнього процесу;
 • недостатньо проводиться просвітницька та консультаційна робота щодо здорового способу життя, виховання здорової дитини з учасниками освітнього процесу у більшості закладів;
 • не укладена угода про медичне обслуговування з медичним закладом у Ямницькому ЗДО «Зіронька»;
 • на низькому рівні ведеться робота щодо вакцинації дітей дошкільного та шкільного віку відповідно до Календаря щеплень.

 

Головний спеціаліст І. Галярник

 

 

 

 

КОЛЕГІЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЯМНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23.03.2021 року с. Ямниця № 1

 

Про стан медичного обслуговування

в закладах освіти

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу освіти І. Галярник  «Про стан медичного обслуговування в закладах освіти»

колегія ухвалила:

 1. Визнати роботу щодо стану медичного обслуговування в закладах освіти задовільною.
 2. Керівникам закладів освіти:

2.1. Вивчити довідку та вжити заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час вивчення  даного питання.

2.2.  Взяти на контроль роботу медичних сестер, ведення ними необхідної шкільної документації та виконання ними посадових обов’язків;

2.3. Активізувати організацію просвітницької  та консультаційної роботи з учасниками освітнього процесу з питань здорового способу життя, протидії поширенню шкідливих звичок, профілактики неінфекційних та інфекційних захворювань із залученням представників охорони здоров’я;

2.4. Забезпечувати вчасне проходження медичних оглядів учасниками освітнього процесу;

2.5.   Здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів, вихованців відповідно до вимог;

2.6. Забезпечити виконання медичними працівниками контролю за дотриманням санітарного режиму навчальних приміщень, дотриманням температурного режиму, провітрювання, освітлення, вологого прибирання поточної дезінфекції та санітарних і протиепідемічних заходів з фіксацією у відповідних журналах;

2.7. Неухильно дотримуватись постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти» від 20.01.2021року №31, Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, інших нормативно-правових актів з питань медичного обслуговування учасників освітнього процесу.

2.8. Тримати на контролі стан профілактичних щеплень учнів, вихованців відповідно до календаря щеплень.

2.9. Щорічно узагальнювати на педагогічній раді інформацію за результатами щорічних обов’язкових профілактичних оглядів учнів щодо загального стану їх здоров’я.

2.10. Керівнику Ямницького ЗДО «Зіронька» укласти угоду з ямницьким КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» або фізичною особою-підприємцем, яка проводить господарську діяльність з медичної практики, договір про медичне обслуговування дітей.

                                                                                                До 01.08.2021р.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на головного спеціаліста відділу освіти І. Галярник.

 

Начальник відділу освіти,

голова колегії

Наталія Винник

 

 

 

Матеріали до колегії

відділу освіти

23 березня 2021 року

 Довідка

про хід проведення атестації педагогічних працівників

Відповідно до плану роботи відділу освіти Ямницької сільської ради на 2021 рік, наказу відділу освіти від 23.02.2021 р. № 32 «Про підготовку до проведення колегії відділу освіти», з метою вивчення стану організації та проведення атестації педагогічних працівників у закладах освіти у період з 01 по 15 березня 2021 року було здійснено вивчення зазначеного питання у Ямницькому та Павлівському ліцеях, Ямницькому ЗДО «Зіронька».

Відділом освіти опрацьовано документацію з організації, проведення атестації педагогічних працівників у 2021 році, документи щодо підсумків атестації у 2020 році: протоколи засідань атестаційних комісій, накази, що були видані в ході атестації, характеристики педагогічних працівників, які атестуються.

Встановлено, що у закладах освіти наявна нормативно-правова база з питань атестації педагогічних працівників: Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту», Типове положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами).

У закладах освіти у встановлені терміни наказами керівників створено атестаційні комісії І рівня у відповідності до п. 2.7. Типового положення про атестацію педагогічних працівників (далі Типове положення), затверджені списки педагогічних працівників, що атестуються, складені та затверджені графіки роботи атестаційних комісій, належним чином ведуться протоколи засідань атестаційних комісій.

З метою підготовки педагогічних працівників до чергової атестації та її своєчасного проходження педагогічними радами затверджено Річні плани проходження курсів підвищення кваліфікації, також наявні поточні і перспективні плани атестації педагогічних працівників.

У вступах до річних планів роботи закладів освіти є інформація про результативність навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами щодо підвищення їх професійної майстерності, про результати попередньої атестації.

В особових справах педагогів наявні атестаційні листи, заяви, подання адміністрації про присвоєння педагогічних звань та документальні підтвердження проходження курсів підвищення кваліфікації. Встановлено, що педпрацівники, які атестуються, мають достатню кількість годин підвищення кваліфікації (для працівників ЗЗСО – більше 60 годин, для працівників ЗДО – більше 48 годин).

Наявні відповідні журнали щодо ознайомлення педпрацівників з Типовим положенням про атестацію, характеристиками діяльності у міжатестаційний період, рішенням атестаційної комісії та отриманням атестаційних листів під підпис.

Вивчення системи роботи педагогів, які атестуються, відбувається через відвідування уроків, виховних заходів адміністрацією закладів освіти, результати яких фіксуються у книгах внутрішнього контролю. У Павлівському ліцеї відбувається взаємовідвідування занять іншими педагогічними працівниками, ведеться відповідна книга реєстрації.

Поряд з тим, у ході вивчення даного питання виявлено такі недоліки:

– у книгах внутрішнього контролю, які ведуться директорами і заступниками директорів, спостерігається формалізм, обмеженість вивчення об’єктів навчально-виховної роботи рамками одноразових спостережень; спостерігається безсистемність, випадковість у відвіданні уроків;

– у Ямницькому ліцеї не було заяви на позачергову атестацію педагогічного працівника;

– у Ямницькому ЗДО «Зіронька» не оприлюднено на видному місці Річний план підвищення кваліфікації, перспективний план атестації був наявний  тільки в електронному вигляді;

– у Павлівському ліцеї на момент перевірки не було протоколу педради, на якій затверджено Річний план підвищення кваліфікації;

– у Павлівському ліцеї перенесено строк атестації педагогічного працівника без зазначення поважної причини, що є порушенням Типового положення про атестацію;

– у книзі внутрішнього контролю директора Ямницького ЗДО «Зіронька» зазначається тільки дата відвіданих занять без вказівки року, немає мети, записи здійснюються формально, відсутня цілеспрямованість в контролі за якістю та ефективністю занять, спостерігається невміння виділити основне на занятті, зробити висновки і дати кваліфіковані рекомендації вихователю щодо покращення ефективності заняття.

Головний спеціаліст відділу освіти Х. Владика

 

 

 

 

КОЛЕГІЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЯМНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23.03.2021 року с. Ямниця № 2

 

Про хід проведення атестації

педагогічних працівників

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу освіти Х. Владики «Про хід проведення атестації педагогічних працівників»

колегія ухвалила:

 1. Визнати роботу щодо ходу проведення атестації педагогічних працівників, оформлення атестаційної документації у 2020/2021 навчальному році задовільною.
 2. Керівникам закладів освіти, атестаційним комісіям І рівня:

2.1. Вивчити довідку та вжити заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час вивчення питання.

2.2. Неухильно дотримуватись вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Атестацію педагогічних працівників вважати обов’язковою складовою системи управління освітою, розробляти план спільних заходів адміністрації закладу освіти та членів атестаційної комісії з підготовки та проведення атестації.

2.3. У наступному 2021/2022 навчальному році з метою якісної організації та проведення атестаційної роботи спрямувати управлінську діяльність на:

  • забезпечення щорічного обов’язкового проходження підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • своєчасне і якісне оформлення атестаційної документації;
  • стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності, майстерності, педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи;
  • сприяння популяризації досвіду роботи педагогів у закладі освіти, громаді.

2.4. Забезпечити відкритість та колегіальність атестації та її результатів, сприяти створенню комфортного психологічного клімату у закладі освіти, формувати позитивну мотивацію молодих педагогічних працівників до активної участі у атестаційному процесі.

2.5. Посилити контроль за дотриманням нормативно-правових засад атестації, за якістю оформлення атестаційних листів, відповідних наказів, звітної документації.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на головного спеціаліста відділу освіти Х. Владику.

 

Начальник відділу освіти,

голова колегії

Наталія Винник