ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА МАЙДАНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора

 Майданської гімназії Ямницької сільської ради 

Івано-Франківської області

 Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

Майданська гімназія Ямницької сільської ради Івано-Франківської області, (77420, Івано-Франківська область, с. Майдан, вул. Січових стрільців, буд.1).

Найменування посади та умови праці:

Директор закладу освіти.

Умови оплати праці: посадовий оклад директора закладу відповідає 16 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Передбачаються доплати та надбавки, матеріальна допомога на оздоровлення, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків, інші заохочувальні і компенсаційні виплати згідно чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

         Перелік документів, які подаються на конкурс:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.
 • інші документи, які підтверджуватимуть професійні та моральні якості.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється у два етапи за результатами:

 • перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, та перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) претендентами до конкурсної комісії за адресою: вул. Галицька, 55, с. Ямниця (відділ освіти Ямницької сільської ради, приміщення Ямницького ліцею).

Термін подання документів – 30 днів з дня оприлюднення оголошення.

Дата і місце проведення конкурсу:

За рішенням конкурсної комісії дата, час і місце проведення конкурсного відбору будуть повідомлені додатково.

Контактна особа – Владика Христина Романівна (головний спеціаліст відділу освіти Ямницької сільської ради, тел. 0661027136).